2.10.15

Παραμύθια

Τα παιδικά μου συναισθήματα.
Ο βαθύς πυρήνας που πρέπει να φτάσω.
Για τη λύτρωση.

Ως παιδί, μου αρέσουν τα παραμύθια.
Η ανατολή φημίζεται για αυτά.
Και εγώ είμαι στην ανατολή.

Στο δικό μου παραμύθι.
Το έκλεισα σήμερα.
Για να αρχίσω άλλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: