18.4.16

Τάξη

Των πραγμάτων.
Αποδεικνύει πολλά.
Την πίστη στα ιδανικά,
όταν επιβάλλεται.
Την ωριμότητα,
όταν την αποδεχόμαστε.
Τη δύναμη της λογικής,
όταν υπάρχει.
Και την αποφασιστικότητα,
όταν δεν αποθαρρύνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: