21.3.15

Εξωτερικά

Εξωτερικά ερεθίσματα.
Απρόσμενα.
Από το παρελθόν.
Μου υπενθύμισαν.
Τα εσωτερικά.
Ευχαριστώ.

Πολλά πορτραίτα φωτογραφήθηκαν.
Ήρθε η σειρά του δικού μου.