31.10.14

Φωτίζω.


Πρωινό

Η τέχνη είναι ανάγκη.
Το ίδιο και ο έρωτας.
Αλλά η ζωή... απλά είναι.

Η ζωή μου, να ζω ζωή.