29.9.10

"και μαζί με σας να πάω να κοιμηθώ και εγώ τον ύπνο του δικαίου"

http://parapraxis.gr/ante/

Και είναι ωραία τα βράδια που η πόλη κοιμάται.
Και ας είναι ύπνος δικαίου.
Νύσταξα και εγώ.